Projecten

New-Web-Slide7

Educatie
Goed onderwijs in Tibet is een uitdaging. Omdat Dzachuka een erg afgelegen gebied is, is het moeilijk om aan goede leraren te komen. Kinderen in Tibet krijgen Chinees, Tibetaans en vaak ook Engelse les. Door naar school te gaan leren kinderen beter voor zichzelf op te komen. Tibetaanse les is erg belangrijk. Norlha helpt met lesmateriaal en het betalen van salarissen van goede leraren. Ook geven we voorlichting aan leerlingen op het gebied van hygiene, afval en het belang van studeren.

Energie
De voornaamste energiebron in Tibet is yakmest. Yakmest wordt gebruikt in kachels zowel in een tent bij de nomaden als in een woonhuis. In de winter is het erg koud in Tibet en yakmest is onontbeerlijk. Norlha is op zoek naar efficiente energie-oplossingen, bijvoorbeeld efficiente kachels om meerdere kamers tegelijk te verwarmen of gebruik van natuurlijke isolatiematerialen (bijvoorbeeld van yak- of schapenwol).

Gezondheidszorg
In Shershul hebben de mensen te weinig geld om medicijnen te betalen. Norlha zet zich in om geld in te zamelen voor medicijnen en medische instrumenten, Tibetaanse medicijnen zijn duur omdat het een erg arbeidsintensief en tijdrovend karwei is de medicijnen te bereiden. Elke maand is er alleen al in Sershul een tekort van 600 euro.

De inzamelling is onder andere voor Patches voor knieën en rug, A, B en C vitamines, Drugs tegen jeuk van de huid, Drugs tegen lintworm (deze zijn heel hard nodig). Maar ook voor medische instrumenten zoals; Bloeddrukmeter, Microscope voor bloed en urine, Otoscoop, Elektrische druk monitor voor hart, Zwangerschaptests, Gastroscopie, Laryngoscoop en een Cystoscope.

Milieu
Huishoudelijk afval is een combinatie van verschillende soorten afval van individuele huishoudens. Het bestaat uit GFT-afval, oudpapier, textiel, glas en blik. Huishoudelijk afval kan heel wat hinder en vervuiling veroorzaken, als we het zonder voorzorgsmaatregelen ergens storten. Enkele voorbeelden. Door de aanwezigheid van organisch materiaal komen er op vuilnisbelten misselijkmakende geuren vrij. Het afval kan ook spontaan in brand schieten (door het vrijkomen van methaan). Dat veroorzaakt giftige rook. Bovendien trekt de temperatuursverhoging door het rottingsproces ratten, insecten en vogels aan. Die dieren kunnen op die manier ziektekiemenverspreiden. De regen en het oppervlaktewater voeren de vervuilende stoffen mee naar naburige stromen of gronden. Ten slotte vormt doorsijpeling in het grondwater een bedreiging voor de waterlagen.

Verzorging
Momenteel zijn we bezig met het bouwen van een gemeenschappelijke keuken en kantine waar er voor de bejaarden word gekookt.