Betere Scholen op het dak van de Wereld

Nieuwe Hoop voor Dzagyel.
Wij zoeken donateurs
en sponsors voor kinderen, scholen en andere projecten.

Onze project aanvraag betreft de bouw van een school in Dzagyel in West China. China maakt op dit moment een snelle groei door, maar helaas blijven sommige gebieden achter. Dzagyel is een afgelegen gebied op 4000 meter hoogte. In dit gebied zijn veel nomaden. Hun cultuur wordt ernstig bedreigd. We willen graag de Tibetaanse cultuur behouden en versterken. De Tibetaanse kinderen zullen ook Chinees en wiskundeles krijgen. Dit alles leidt tot een betere dialoog tussen Chinezen en Tibetanen. We werken vanuit compassie voor meer onderwijs en tegen armoede van zowel Tibetanen als Chinezen. In totaal kost het school project €31,426.

Wordt actief. Doneer nu!

Norlha Stichting
Rabo Bank Nr. 1465.71.649

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *